• Address: ul. Chemików 1
  37-310 Nowa Sarzyna
  Polska

 • Call Us: TEL: +48 17 7177 101
  FAX: +48 17 7177 101 wew. 122
  biuro@chemrem.eu

Uprzejmie informujemy, że CHEMREM-ORGANIKA Sp. z o.o. oraz jej pracownicy korzystają z szans i sposobności, jakie daje wykorzystanie przyznanych Polsce funduszy unijnych w celu szybszego rozwoju i unowocześniania firmy, wdrażania działań innowacyjnych oraz rozwoju kompetencji pracowników. W ostatnich latach, jak również obecnie, nasza spółka i jej pracownicy byli i są Beneficjentami w następujących projektach:

CHEMREM – ORGANIKA Sp. z o.o. otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu „PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy."

______________________________________________________________________________________________________________________________

SPOWKP/2.1/3/18/797 – „Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN-ISO 9001:2001 i PN-EN 729" – kwota wsparcia 25 000,00 PLN, Sektorowy Program Operacyjny Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” – projekt zakończony i rozliczony

POIG.06.01.00-18-106/10 – „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy ZMR Chemrem-Organika Sp. z o.o." – kwota wsparcia: 10 000,00 PLN, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap I – projekt zakończony i rozliczony

POIG.08.02.00-18-036/11 – „Platforma B2B automatyzująca wymianę informacji ze zintegrowanymi systemami informatycznymi partnerów Zakładu Mechaniczno Remontowego „Chemrem-Organika" Sp. z o.o." – kwota wparcia: 683 149,83 PLN, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – „Dotacje na innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość” – projekt zakończony.

POPW.01.04.01-00-001/09 – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, udział w charakterze wystawcy w 41. Międzynarodowych Targach Kooperacji Przemysłowej MIDEST 2011 w Paryżu w dniach 15-18 listopada 2011 r. w ramach stoiska Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. – kwota wsparcia: 30 000,00 PLN – projekt zakończony i rozliczony

Nieodłącznym aspektem rozwoju naszej firmy są działania w zakresie szkolenia swoich pracowników. Poza szkoleniami finansowanymi w całości przez spółkę pracownicy CHEMREM-ORGANIKA Sp. z o.o. biorą udział również w szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych:

 • 23 pracowników przeszkolonych w ramach projektu POKL.08.01.01-18-793/09-00 „Budujemy kompetencje – wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorstw z branży budowlanej województwa podkarpackiego”, szkolenia: „Operator podnośników hydraulicznych/zwyżek” oraz „Obsługa podnośników hydraulicznych/zwyżek” – szkolenie zakończone
 • 1 pracownik w ramach projektu POKL.02.01.01-00-A61/10 „Akademia umiejętności technicznych” Kosztorysowanie budowlane – szkolenie w trakcie
 • 2 pracowników w ramach projektu POKL.08.01.01-18-211/09-00 „Szkolenia z zarządzania projektami
 • przygotowujące do certyfikacji IPMA” – szkolenie zakończone
 • 2 pracowników w ramach projektu POKL.08.01.01-18-207/09 „Dolina wiedzy – wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorstw branży lotniczej województwa podkarpackiego”, szkolenie „Doczołowe spawanie blach, rur w metodach 111/131/135/141/311” – szkolenie zakończone
 • 1 pracownik w ramach projektu POKL.08.01.01-18-623/09 „Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach”, szkolenie „Dyplomowany Księgowy” – szkolenie zakończone