• Address: ul. Chemików 1
    37-310 Nowa Sarzyna
    Polska

  • Call Us: TEL: +48 17 7177 101
    FAX: +48 17 7177 101 wew. 122
    biuro@chemrem.eu

Zakład Mechaniczno Remontowy CHEMREM-ORGANIKA Sp. z o.o. działa na niszowym rynku wykonując nietypowe usługi i produkty w wielu branżach przemysłowych. W związku z tym musi opierać się na dużej wiedzy i praktyce w dziedzinie spawalnictwa. Bazując na długoletnim doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze firma uzyskała uprawnienia nadane przez uznane jednostki certyfikujące

ISO 9001 Systemy zarządzania jakością.
EN ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.
Część 2 - Pełne wymagania jakości.
EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Część 1 - Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC).
EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2 - Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. Klasa wykonania EXC1 do EXC4.
DIN EN 15085-2 Kolejnictwo: Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych.
Poziom certyfikacji - CL1.
PN-M-69009 Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach z kwalifikacją do I Grupy Zakładów Dużych wg PN-M-69009.
Dyrektywa 2014/68/UE Doświadczenie w dowodzeniu zgodności produkowanych urządzeń ciśnieniowych z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE.
Certyfikat na podstawie 2014/68/UE Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych do właściwego przenoszenia oznaczeń materiałowych na podstawie 2014/68/UE
Certyfikaty UDT Certyfikat uprawniający do dokonywania modernizacji, napraw i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych do cieczy i gazów. Decyzja uprawniajaca do naprawy kotłów parowych i wodnych.